Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Michał Urbańczyk, "Fight Against Discrimination. Human Dignity in American Legal Tradition"

Michał Urbańczyk, "Fight Against Discrimination. Human Dignity in American Legal Tradition"

 

 

Książka jest zbiorem esejów, które mają zabrać czytelnika w podróż po amerykańskim prawie i amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Ich wspólnym mianownikiem jest odnalezienie śladów wpływu idei godności człowieka na amerykański system ochrony praw człowieka i charakterystyka ponaddwuwiekowej walki z dyskryminacją różnych grup i mniejszości. Począwszy od poglądów Ojców Założycieli i powstania pierwszej nowożytnej republiki, poprzez walkę z niewolnictwem i dyskryminacją ze względu na płeć, aż do XX-wiecznych wyzwań związanych z aborcją, eutanazją i legalizacją związków jednopłciowych. 

Mimo iż godność człowieka nie wstępuje ani w Konstytucji, ani w poprawkach do Konstytucji, wpływ tej idei na porządek prawny był, jest i będzie niebagatelny. Obok wolności, równości i sprawiedliwości jest ona bowiem jedną z zasadniczych wartości, które stanowią fundament ustroju, prawa i wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Czytelnik w książce znajdzie rozważania dotyczące zarówno myśli politycznej i prawnej, jak i szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego USA, które ustanowiły najważniejsze zasady prawne, poszerzając sferę wolności jednostki, i chroniły jego prawa obywatelskie. W treści czytelnik odnajdzie także postacie kluczowe dla amerykańskiej historii, jak rewolucyjnego publicystę Tomasza Paina, sędziego Sądu Najwyższego Jamesa Wilsona, sufrażystkę Elizabeth Cady Stanton czy wyzwoleńca i wybitnego abolicjonistę Fredericka Douglassa. Zapisz się