Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Mariusz Bryl, Stanisław Czekalski, Łukasz Kiepuszewski (red.), "Powierzchnia i tło obrazu. Studia z Teorii i Historii Badań nad Sztuką. Materiały seminarium metodologicznego historii sztuki, im. Edwarda Aleksandra Raczyńskiego w Rogalinie w 2021"

Mariusz Bryl, Stanisław Czekalski, Łukasz Kiepuszewski (red.), "Powierzchnia i tło obrazu. Studia z Teorii i Historii Badań nad Sztuką. Materiały seminarium metodologicznego historii sztuki, im. Edwarda Aleksandra Raczyńskiego w Rogalinie w 2021"

 

 

„Powierzchnia i tło obrazu” to trzeci w cyklu po tomie „Obraz jako obiekt teoretyczny”, „Obrazy mocne – obrazy słabe” (2018) zbiór artykułów poświęcony zagadnieniom teorii i historii badań nad sztuką. Książka jest monografią rzadko ogniskującej uwagę problematyki artystycznej i obejmuje swym zasięgiem różnorodne zjawiska z zakresu sztuki od nowożytności po współczesność.

Autorami artykułów w tomie są przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych historii sztuki w Polsce m.in. Maria Poprzęcka (Uniwersytet Warszawski), Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Juszkiewicz (UAM), Mariusz Bryl (UAM), Stanisław Czekalski (UAM), Ryszard Kasperowicz (Uniwersytet Warszawski).

 Zapisz się