Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Magdalena Jaszczyk-Grzyb, "Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego".

Magdalena Jaszczyk-Grzyb, "Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego".

 

Głównym celem pracy jest analiza porównawcza jakościowa i ilościowa danych korpusowych zawierających mowę nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w języku polskim i niemieckim. Badany dyskurs nienawistny dotyczy czterech wybranych grup (Muzułmanie, Romowie, Ukraińcy i Żydzi). Wypracowano metodologię łączącą w sobie założenia krytycznej analizy dyskursu i lingwistyki korpusowej. W toku analizy jakościowej zidentyfikowano nienawistne praktyki dyskursywne dla poszczególnych grup mniejszościowych i zaprezentowano je w perspektywie komparatywnej. Następnie dokonano analizy list frekwencyjnych, list słów kluczy, kolokacji i konkordancji. Zgromadzono pierwsze porównywalne korpusy mowy nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w polskiej i niemieckiej komunikacji internetowej, zawierające publiczne posty i komentarze zamieszczane w portalu społecznościowym Facebook. Przeanalizowano łącznie 1185 postów, w tym kilka tysięcy komentarzy z lat 2018–2019 oraz ze stycznia 2020 roku.Zapisz się