Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Maciej Parkitny, Maciej Forycki, Barbara Judkowiak, Michał Zwierzykowski, "Wiek XVIII jako zmiana. Obserwacje i zbliżenia. Tom 2".

Maciej Parkitny, Maciej Forycki, Barbara Judkowiak, Michał Zwierzykowski, "Wiek XVIII jako zmiana. Obserwacje i zbliżenia. Tom 2".

 

 

W skład tomu wchodzą rozprawy podejmujące tytułową problematykę „wieku XVIII jako zmiany” i odnoszące ją do konkretnych zagadnień badawczych. Ich autorzy reprezentują różne ośrodki naukowe i pokolenia badawcze (od profesorów o znacznym dorobku po młodych doktorantów). Są wśród nich m.in. literaturoznawcy, teatrolodzy, historycy sztuki, historycy dziejów politycznych, społecznych i gospodarczych, demografowie, historycy myśli politycznej, historycy prawa, historycy edukacji. Dzięki zróżnicowaniu dyscyplinarnych punktów widzenia, przyjmowanych przez autorów w toku obserwacji poszczególnych zagadnień szczegółowych składających się na wspólny przedmiot badania („wiek XVIII jako zmiana”), tom może być uznany za reprezentatywny dla obecnego stanu badań nad polskim oświeceniem, ich wielodyscyplinarnego charakteru, a także uruchamianych w nich metod poznawczych i języków opisu.Zapisz się