Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Maciej Muskała, Hanna Karaszewska (red.) „Profilaktyka zachowań ryzykownych – dobre praktyki i dowody naukowe”

 Maciej Muskała, Hanna Karaszewska (red.) „Profilaktyka zachowań ryzykownych – dobre praktyki i dowody naukowe”

 

 

Publikacja dotyczy zagadnienia koncepcji współczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych, zachowań problemowych, które dotykają przestrzeni zarówno rodzinnej, jak i szkolnej. Książkę przygotowali pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i mediatorzy zajmujący się w swojej pracy naukowej i praktyce zapobieganiem zachowaniom ryzykownym oraz profilaktyką i terapią uzależnień. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców poruszona w niej tematyka zainteresuje bowiem zarówno pedagogów, socjologów czy psychologów, jak i osoby aspirujące do powyższych zawodów. Treść książki obejmuje tematykę: współczesnych kontekstów i uwarunkowań zachowań ryzykownych, profilaktyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, programów profilaktycznych realizowanych w szkole, współpracy szkoły/nauczycieli z rodzicami, mediacji rówieśniczej i rodzinnej, a także problematycznego korzystania z Internetu czy hazardu. Celem publikacji jest promocja profilaktyki szkolnej i środowiskowej opartej na dowodach naukowych oraz dobrych praktykach profilaktycznych wykorzystywanych w placówkach oświatowych. 

 

 Zapisz się