Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Maciej Guźniczak, "Portret odwzajemniony. Kalisz–Grodno 1991–2021".

Maciej Guźniczak, "Portret odwzajemniony. Kalisz–Grodno 1991–2021".

 

 

Wieloletnia, trwającą bez mała trzy dekady współpraca dydaktyczno-artystyczna pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w uczelnianej praktyce Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, w szczególności Fakultetem Sztuk i Wzornictwa i Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały na Białorusi skłoniła do wydania publikacji, która ukazuje twórcze konteksty wzajemnych uczelnianych relacji. Zaprojektowane według autorskiej koncepcji Macieja Guźniczaka wydawnictwo w formie albumu przedstawia w oryginalny sposób urok oraz charakter architektoniczny miast, w których głównie odbywają się plenery – Kalisza i Grodna, jak również wybranych obiektów architektonicznych Wielkopolski – Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Gołuchowa, Antonina oraz obwodu grodzieńskiego – Nowogródka, Nyasvish, Miru, Kanału Augustowskiego. Obraz tych miejsc jest nieustannym źródłem twórczych inspiracji młodych adeptów sztuk plastycznych, a poprzez unikatowy charakter prac plenerowych ukazana została specyfika warsztatu artystycznego w polskim i białoruskim wydaniu. W monografii znajdują się także wspomnienia, refleksje i umiejscowione w odpowiednim kontekście anegdoty uczestników plenerów, studentów oraz nauczycieli akademickich obojga narodów, będące tłem dla wzajemnych relacji i odniesień, sympatii oraz zaangażowania w proces dydaktyczny.Zapisz się