Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Krzysztof Rottermund, "Studia Musicologica Calisiensia, tom III: Dzieło muzyczne i instrument muzyczny w refleksji teoretyczno-muzykologicznej i artystyczno-interpretacyjnej "

Krzysztof Rottermund, "Studia Musicologica Calisiensia, tom III: Dzieło muzyczne i instrument muzyczny w refleksji teoretyczno-muzykologicznej i artystyczno-interpretacyjnej "

 

 

Studia Musicologica Calisiensia pomyślane zostały jako publikacja, w której m.in. kaliscy naukowcy będą mogli prezentować wyniki swoich badań w różnych obszarach muzykologii historycznej i systematycznej. Zgłoszona do publikacji książka zawierać będzie prace poświęcone rozmaitym zagadnieniom kultury muzycznej w różnych jej aspektach. Jest to tematyczny tom Studiów, któremu nadano podtytuł Muzyka i instrument muzyczny w refleksji teoretyczno-muzykologicznej i interpretacyjno-artystycznej. Jego autorami są pracownicy związani z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM lub wywodzący się z Kalisza, ponadto autorzy z innych ośrodków akademickich kraju oraz zagranicy (Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania). Wszystkie zebrane artykuły mają charakter bądź historyczny, bądź teoretyczny. Prezentowane prace charakteryzuje różnorodne podejście do dyskursu naukowego. Wykazują indywidualne założenia metodologiczne w podjętej problematyce badawczej i krytycznomuzycznej.Zapisz się