Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Kinga Kuszak, Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia (red.), „Trudne wydarzenia współczesnego świata. Różne doświadczenia i perspektywy pedagożek i pedagogów”

Kinga Kuszak, Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia (red.), „Trudne wydarzenia współczesnego świata. Różne doświadczenia i perspektywy pedagożek i pedagogów”

 

 

Monografia pt. Trudne wydarzenia współczesnego świata. Różne doświadczenia i perspektywy pedagożek i pedagogów jest zbiorem refleksji na temat współczesnego świata i trudnych, dramatycznych zdarzeń, w których uczestniczymy, których jesteśmy świadkami. Jest próbą odzwierciedlenia – w formie różnych, czasem bardzo osobistych narracji – aktualnych doświadczeń społeczności europejskiej. To dokument pierwszej fazy wojny w Ukrainie oraz refleksji i doświadczeń ludzi podczas wojny i w związku z nią. Zgromadzono w niej wypowiedzi osób reprezentujących różne ośrodki akademickie i edukacyjne w Europie. Każdy tekst przedstawia inną perspektywę i podejmuje nieco inny wątek. Stanowi odrębną narrację autora/autorów na temat trudnej rzeczywistości, w której funkcjonuje dziś społeczeństwo Europy i świata. Wszystkie rozważania układają się we wspólną opowieść o dramatycznych przemianach współczesnego świata, sposobach rozwiazywania trudności, pokonywania przeszkód i o próbach tworzenia lepszego życia.

 

 Zapisz się