Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia, "Młodość w służbie ołtarza (wybrane socjopedagogiczne aspekty wspólnoty ministrantów w Kościele katolickim)"

Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia, "Młodość w służbie ołtarza (wybrane socjopedagogiczne aspekty wspólnoty ministrantów w Kościele katolickim)"

 

 

Ministrantura czyli formacja funkcjonująca w ramach młodzieżowej Liturgicznej Służby Ołtarza w Kościele rzymskokatolickim, rozpatrywana w kontekście socjopedagogicznym, wpisuje się w nurt rozważań obszaru tematycznego nauk społecznych oraz podejmowanych zagadnień dotyczących wspólnoty dorastających młodych ludzi, którzy poszukują dla siebie życiowych dróg oraz kształtują swoją tożsamość w grupie osób o podobnych przekonaniach i ideałach. Wśród problemów rozważanych na przestrzeni niniejszego opracowania jednym z ważniejszych jest problem młodości w służbie ołtarza, skoncentrowanej na przynależności do wspólnoty ministrantów, grupy ludzi, którzy „służą” w kościele, utożsamiają się w szczególny sposób z wychowaniem chrześcijańskim osadzonym w nurcie personalizmu. Podstawą źródłową w opracowaniu są zatem źródła zastane, natomiast wśród autorów źródeł wyróżnić należy m. in. Wiesławę Buczek, Agnieszkę Cybal-Michalską, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Mariana Nowaka, ks. Janusza Mastalskiego, ks. Eugeniusza Mitka, Przemysława Nowakowskiego, Alinę Rynio, Bogusława Śliwerskiego, Jana Walkusza i innych autorytetów zajmujących się pedagogiką, młodzieżą oraz pedagogiką kościoła. Wśród źródeł wywołanych na potrzeby niniejszego opracowania wyszczególnić należy wywiady dotyczące młodości w służbie ołtarza przeprowadzone przez autorki z ekspertami w okresie lipiec 2020 – lipiec 2021. Zapisz się