Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Justyna Czaja, Wojciech Otto, Anna Śliwińska (red.), "Zatrzymane w obrazie. Kadry – Słowa – Fotografie"

Justyna Czaja, Wojciech Otto, Anna Śliwińska (red.), "Zatrzymane w obrazie. Kadry – Słowa – Fotografie"

 

 

Książka Zatrzymane w obrazie. Kadry – Słowa – Fotografie proponuje spojrzenie na film, literaturę, fotografię (ujmowane także relacyjnie, w perspektywie korespondencji sztuk) jako nośniki pamięci i nostalgii. Autorzy tomu poddają analizie artystyczne próby utrwalenia, zapisania w różnych mediach i za pomocą różnych kodów, obrazów tego, co ze swej natury ulotne, przemijające, impresyjne. Wśród przygotowanych tekstów można znaleźć takie, które za punkt wyjścia obierają wizualność, sensualność obrazu, pamięć, nostalgię, melancholię, retro stylizacje oraz kategorie temporalne. 

 Zapisz się