Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Joanna Karolina Malinowska, „Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej”

Joanna Karolina Malinowska, „Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej”

 

 

Książka stanowi dogłębne studium epistemologii znaturalizowanej w jej dwóch odsłonach – fizykalistycznej i ewolucjonistycznej. Jest przy tym jedynym tak szczegółowym omówieniem epistemologii ewolucyjnej (zarówno, jeśli chodzi o polską, jak i zagraniczną literaturę). Malinowska pyta o ontologiczne, metodologiczne i epistemologiczne podstawy omawianych przez nią stanowisk. Dowodzi ona (odwołując się nie tylko do filozoficznych rozważań, ale także do wiedzy z obszaru neuronauk czy genetyki), że konstruktywizm biologiczno-kulturowy (program badawczy realizowany między innymi przez neuronaukę kulturową) jest współczesną, interdyscyplinarna kontynuacją programu epistemologii ewolucyjnej. Przystępny język, przejrzysta struktura i interdyscyplinarny charakter książki sprawiają, że może być ona interesującą lekturą dla szerokiego grona odbiorców.

 

 Zapisz się