Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Jan Denka, „Delegowanie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości”

Jan Denka, „Delegowanie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości”

 

 

Mimo że instytucja delegowania sędziego przez Ministra Sprawiedliwości obecna jest w polskim systemie prawnym od lat 20. XX w., nadal wzbudza wiele istotnych wątpliwości. Publikacja jest pierwszą kompleksową monografią dotyczącą tej problematyki.

W kolejnych rozdziałach Autor omawia takie zagadnienia, jak: pojęcie delegowania oraz geneza tej instytucji, zmiany legislacyjne na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat obowiązywania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, charakter prawny aktu delegowania sędziego, dane liczbowe dotyczące praktyki delegowania sędziów; zgodność delegowania sędziów ze standardami konstytucyjnymi i europejskimi; wadliwość orzeczeń wydanych z udziałem sędziów delegowanych.

W pracy zawarto wiele ustaleń mających fundamentalne znaczenie dla zapewnienia jednostce skutecznej ochrony sądowej w demokratycznym państwie prawa. Przedstawiono jednocześnie propozycje rozwiązana aktualnych problemów istotnych dla praktyki sądowej.

Książka adresowana jest przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, legislatorów, badaczy prawa ustrojowego, prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a także studentów i innych osób zainteresowanych polskim sądownictwem.

 

 Zapisz się