Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Izabela Rudzka, Osobliwość przestrzeni. Malarstwo

Izabela Rudzka, Osobliwość przestrzeni. Malarstwo

 

Książka prezentuje filozoficzne i humanistyczne spojrzenie artysty na swoje miejsce w procesie twórczym na podstawie analiz transformacji własnych projektów artystycznych i ich zmian oraz rozwoju pod wpływem zdobywanego doświadczenia, retrospekcji, emocji, wrażliwości i intuicji twórczej. Pojawienie się w zainteresowaniach autorki synergii sztuki i nauki staje się impulsem do bardziej syntetycznej percepcji poza granice aksjomatycznej stereotypowości i znajduje wyraz w jej malarstwie, nadając mu nowy ton oraz kierunek myślenia. Pisząc i tworząc na temat przestrzeni, podkreśla, że dla niej przestrzeń ma także atrybut energetyczny. Temat bogato ilustrują prace malarskie autorki z ostatniej dekady oraz jej realizacje kostiumologiczne i rzeźby szklane realizowane w hutach na Murano. W pracy zaprezentowano kluczowe wystawy i projekty artystyczne autorki związanej z kaliskim Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM, a także jej działalność dydaktyczną i edukacyjną w ramach Pracowni Malarstwa WPA UAM i przedmiotu Projekty twórcze.

Język: polskiZapisz się