Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Elżbieta Wesołowska, "Nasz Szekspir"

Elżbieta Wesołowska, "Nasz Szekspir"

 

 

Tom zbiorowy Nasz Szekspir powstał jako pokłosie zajęć, prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w ramach seminarium dla doktorantów z UAM. Temat zajęć został sformułowany ogólnie – „Szekspir w kulturze popularnej”. Zgłosiło się 20 młodych, niezwykle bystrych i kreatywnych młodych ludzi. Ich eseje były podstawą do prowadzenia dyskusji na każdych kolejnych zajęciach. Część z nich zechciała owe eseje nieco dopracować i tak powstała ta niewielka książeczka. Autorzy są z różnych wydziałów; warto tu zauważyć znaczącą obecność historii. Zaprosiłam jeszcze do naszego przedsięwzięcia trzy absolwentki filologii klasycznej, które wcześniej uczestniczyły w zajęciach poświęconych związkom Szekspira z literaturą i kulturą antyczną. Eseje zamieszczone w tym tomiku mają z założenia swobodny charakter. Młodzi ludzie piszą o tym, co ich zainteresowało w czasie lektury dramatów. Co ciekawe, nie ma w gronie autorów i autorek żadnego anglisty. Dokładnie połowa autorów to w ogóle nie są filolodzy. Dlatego, jak sądzę, eseje mają walor pewnej świeżości i spontaniczności. Szekspir jest bowiem twórcą dostępnym dla nas wszystkich. Bo u Szekspira szukamy odpowiedzi na pytania na różnym poziomie i, co jest fascynujące: znajdujemy je.Zapisz się