Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Alicja Mikołajewicz-Woźniak, "Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem"

Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Alicja Mikołajewicz-Woźniak, "Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem"

 

 

Monografia jest wynikiem analizy literatury przedmiotu oraz badań praktycznych Autorek nad różnymi elementami otoczenia przedsiębiorstwa, a także nad różnymi aspektami zarządzania, w tym zarządzania jego kapitałami, które zostały opublikowane w różnej formie, bądź były ekspertyzami ekonomiczno-finansowymi lub opiniami sądowymi. Połączenie wyników badań teoretycznych, efektów doświadczeń zawodowych zdobywanych poza Uczelnią i spostrzeżeń czynionych podczas realizacji procesu dydaktycznego sprawiły, że niniejsza monografia stanowi rzetelną próbę potraktowania analizy finansowej jako podstawy decyzyjnej do zarządzania przedsiębiorstwem i jego kapitałami. Analiza finansowa jest więc traktowana w niniejszym opracowaniu nie tylko jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (taka jej rola jest najczęściej podnoszona w literaturze), ale przede wszystkim jako narzędzie podejmowania decyzji zarządczych. Opracowanie ma charakter monograficzny, obejmujący dość szeroki wachlarz problemów, ale może być też wykorzystywane w charakterze podręcznika akademickiego – podstawowego bądź uzupełniającego.Zapisz się