Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Arkadiusz Krawczyk, Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu

Arkadiusz Krawczyk, Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu

 

Książka poświęcona jest recepcji kultury polskiego i włoskiego renesansu w twórczości Teofila Lenartowicza (1822–1893), poety i rzeźbiarza, który w młodości mieszkał w Warszawie, a po przymusowej podróży na emigrację spędził ponad trzydzieści lat we Florencji. Autor przedstawia i analizuje całą spuściznę Lenartowicza: jego utwory literackie, dzieła plastyczne, ogłoszone wykłady i epistolografię. Tłem dla myśli i spostrzeżeń zawartych w tekstach kultury samotnika znad Arno jest twórczość późnych romantyków – od Kazimierza Władysława Wójcickiego aż do Felicjana Faleńskiego. Generację tych pisarzy tworzą poeci, których Lenartowicz cenił, i niejednokrotnie dawał temu wyraz w swojej korespondencji oraz wierszach. Publikacja powstała na podstawie wyników kwerendy archiwalnej, pracy źródłowej i edytorskiej. Zamieszczone w książce ilustracje pozwalają na bieżąco śledzić dyskurs badawczy autora, ale i dostarczają sporo przyjemności estetycznych.

Język: polskiZapisz się