Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Anna Sobczak, "Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie   współczesnym. Studium z socjologii edukacji".

Anna Sobczak, "Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie   współczesnym. Studium z socjologii edukacji".

 

Publikacja poświęcona jest występującemu obecnie zjawisku przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego. Ta problematyka wpisuje się w polską oraz międzynarodową dyskusję na temat relacji między funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą społeczną. Autorka podjęła próbę jego rekonstrukcji tak, jak przejawia się on w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, opierając się na literaturze przedmiotu, jak również przedstawiła wyniki badań własnych odnoszących się do postrzegania inflacji dyplomu akademickiego przez absolwentów szkół wyższych. W książce wskazano, iż inflacja dyplomu akademickiego stanowi oczywiste wyzwanie społeczne i edukacyjne dla współczesnego społeczeństwa oraz opisano możliwe sfery działania w tym zakresie.Zapisz się