Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Andrzej Gulczyński (red.), "Zobaczyć i pokazać niewidzialne"

Andrzej Gulczyński (red.), "Zobaczyć i pokazać niewidzialne"

 

 

W okresie międzywojennym dawny zamek cesarski był nie tylko rezydencją głowy państwa, ale i siedzibą Uniwersytetu Poznańskiego. Wykładali tu znamienici profesorowie, toczyli różnorodne spory, upowszechniali wyniki swych badań. Chcąc nawiązać do dawnych czasów UAM, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury Zamek postanowiły w 2012 r. przygotować cykl wykładów odmienny od już istniejących. Książka jest efektem drugiego roku „Uniwersyteckich wykładów na Zamku”. Wykłady w roku akademickim 2013/2014 poświęcone były możliwości zobaczenia i pokazania tego co zasadniczo (z różnych powodów) jest niewidzialne. Wykładowcami oraz autorami prezentowanych artykułów są naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów. Spotkania sprzyjały ukazaniu możliwości interdyscyplinarnego albo ponaddyscyplinarnego opisywania pewnych problemów, stały się płaszczyzną dyskusji zarówno między naukowcami z różnych dziedzin, jak i osobami zainteresowanymi współczesnymi problemami.



Zapisz się