Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Ana Samardžić, Ninoslav Radaković (red.), „Od ucha do ucha”

Ana Samardžić, Ninoslav Radaković (red.), „Od ucha do ucha”

 

 

Monografia „Od ucha do ucha” jest poświęcona naukowej refleksji nad relacją pomiędzy zmysłem słuchu a komunikacją, przekazywaniem informacji i wiedzy. W złożonym systemie percypowania, rozszyfrowywania i analizowania bodźców wzrok łączony jest z poznaniem, a słuch z komunikacją, której głównymi elementami są mówiący i słuchający.

W niniejszym tomie wyniki badań nad percepcją audytywną przedstawiają badaczki i badacze reprezentujący językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, psychologię, pedagogikę i dydaktykę nauczania języków obcych. W swoich tekstach pokazują często interdyscyplinarne podejście do interpretacji problemów.

Monografia została podzielona na trzy bloki tematyczne, obejmuje 25 prac w języku angielskim, chorwackim, serbskim, macedońskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.

 

 Zapisz się