Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Agnieszka Pyrzyńska, Continuous obligation

Agnieszka Pyrzyńska, Continuous obligation

 

Autorka omawia jedną z najbardziej ogólnych konstrukcji prawa zobowiązań, znajdującej zastosowanie zarówno do stosunków zobowiązaniowych nawiązanych na podstawie czynności prawnych, jak i z mocy ustawy. Przedstawia szczegółowo istotę zobowiązania ciągłego, jego trwanie w czasie i wypowiedzenie oraz podejmuje próbę wyróżnienia typów zobowiązań ciągłych. Zapisz się