Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Artium Quaestiones XXXII

Open Access Open Access
40,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

Zakres tematyczny „Artium Quaestiones” obejmuje zagadnienia poświęcone zarówno sztuce nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej a także problemów teoretycznych i metodologicznych historii sztuki i kultury wizualnej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno uznanych naukowców jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej (zarówno polskich jak i zagranicznych). Charakterystyczną cechą „Artium Questiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny, a zwłaszcza przekłady ważnych teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Grisellda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.
Indeksowane w: European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI), CEJSH, EBSCO.

Licencja Creative Commons

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Kontakt: aq.redakcja@amu.edu.pl

"Artium Quaestiones" is a peer-reviewed academic annual journal edited by the Department of Art History at Adam Mickiewicz University in Poznań. It has been continuously published since 1979 by Adam Mickiewicz University Press and since its inception served as a platform for theoretical and methodological reflection in the field of art history. Articles appearing in the journal concern modern and contemporary and art as well as the art of earlier periods, including architecture, with special attention given to research on Central-Eastern Europe. "Artium Quaestiones" is renowned for texts that testify to the reception of both German and Anglo-Saxon art historical methodologies and their critical applications in interpretations of both local and foreign art phenomena.
Recognizable feature of "Artium Quaestiones" are also critical reviews of most recent scholarship and, more importantly, translations of theoretical and analytical texts, including articles and book chapters by such authors as Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. Thomas Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Griselda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Horst Bredekamp, Max Imdahl or Hans Belting. In many cases they were the first translations of texts by these authors in Poland.
"
Artium Quaestiones" welcomes high quality articles written in English, German and Polish by both established and younger scholars of art history and visual culture from Poland and from abroad. Starting from issue 28 (2017) the journal contains a thematic section with annually announced call for papers. Articles submitted to "Artium Quaestiones" are reviewed by recognized specialists in a given field, both Polish and international.
Indexed in: European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI), CEJSH, EBSCO.

Published work are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Contact: aq.redakcja@amu.edu.pl

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Artium Quaestiones XXXII
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, angielski, niemiecki
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0239–202X
DOI 10.14746/aq
Liczba stron 334
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się