Language
Mobile navigation Home page

Report on the publishing standards of Polish scientific journals in 2017–2019

Raport Standardy wydawnicze polskich czasopism naukowych w latach 2017–2019 pokazujący rozwój praktyk wydawniczych polskich czasopism naukowych autorstwa dra hab. Emanuela Kulczyckiego i dra hab. inż. Przemysława Korytkowskiego można w całości przeczytać

Można go również pobrać poprzez blog , gdzie przedstawiono również pokrótce najważniejsze wyniki.

Report Publishing standards of Polish scientific journals in 2017–2019 showing the development of publishing practices of Polish scientific journals was written by dr hab. Emanuel Kulczycki and dr hab. Przemysław Korytkowski.

You can read full text here. The most important results are presented on the WARSZTAT BADACZA blog, where you can also download the full report.

 Sign up