Promocyjna i edukacyjna działalność Wydawnictwa

W ramach działań promujących wydawane publikacje naukowe Wydawnictwo organizuje i bierze udział w wydarzeniach związanych z książką dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców, co ma na celu popularyzację nauki i czytelnictwa, pozytywny przekaz o działalności Wydawnictwa, a dzięki wpisaniu się w kulturalną panoramę wydarzeń miasta – promowanie naszej Uczelni.

Wychodząc na przeciw zmieniającym się dynamicznie oczekiwaniom odbiorców, Wydawnictwo  włącza się do wydarzeń organizowanych przez Wydziały, współpracuje z bibliotekami wydziałowymi i miejskimi z całego kraju, przygotowuje wydarzenia skierowane lub angażujące środowiska akademickie i mieszkańców Poznania, w tym nauczycieli i licealistów, organizując lub współorganizując z partnerami zewnętrznymi:

 • - promocje książek połączone z wykładami specjalistycznymi lub popularyzatorskimi, także podczas ogólnopolskich lub lokalnych imprez kulturalnych,
 • - konferencje oraz sesje szkoleniowe dla nauczycieli szkolnych, przedszkolnych i bibliotekarzy,
 • - konferencję szkoleniową Efektywna komunikacja naukowa – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję, podczas których autorzy wydanych przez nas książek, pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zaproszeni goście wygłaszają prelekcje i prowadzą warsztaty dla studentów i młodych pracowników naukowych,
 • - stoiska książkowe podczas konferencji wydziałowych,
 • - stoisko Wydawnictwa i prezentacje książek podczas ogólnopolskich i międzynarodowych targów książki oraz imprez naukowych,
 • - cykliczne kiermasze studenckie przygotowywane okazjonalnie wraz z samorządami studenckimi,
 • - tematyczne kiermasze książki naukowej skierowane do całego środowiska akademickiego,
 • - konkursy książkowe dla czytelników organizowane z portalami tematycznymi,
 • - prezentacje wydziału dla licealistów we współpracy ze studentami i wykładowcami,
 • - warsztaty dla dzieci prowadzone przez studentów różnych wydziałów i pracowników, w tym pracowników Ogrodu Botanicznego i Instytutu Konfucjusza,
 • - prezentacje nowości wydawniczych w bibliotekach wydziałowych, rektoracie, Bibliotece Uniwersyteckiej,
 • - wysyłkę egzemplarzy recenzenckich do wskazanych przez autora lub wybranych redakcji czasopism, portali, blogerów,
 • - relacje/informacje telewizyjne/radiowe lokalne/studenckie,
 • - pakiety informacyjne do mediów ogólnopolskich i lokalnych,
 • - udział w wielu konkursach skierowanych do wydawców,
 • - patronaty honorowe i medialne.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl