Zapowiedzi wydawnicze

Książka prezentuje wyniki szerokoprzestrzennych ratowniczych badań wykopaliskowych, jakie w latach 2008–2009 przeprowadzono na stanowisku Janowice 2, położonym we wschodniej części Kujaw. Na obszarze ok. 4,8 ha odkryto m.in. unikatowe relikty osadnictwa społeczności neolitycznych mających wielką wartość poznawczą. Ocena ta dotyczy przede wszystkim źródeł poświadczających zamieszkiwanie terenu stanowiska przez ludność tzw. kultury amfor kulistych. Są to pozostałości co najmniej dwóch faz zasiedlenia terenu, datowane na okres 2900–2800 oraz 2600–2500 przed Chr. Starsza z osad dysponowała m.in. ujęciem wody (studnią). Publikacja obejmuje także źródła dokumentujące inne neolityczne fazy osadnicze w Janowicach, związane ze społecznościami kultur: wstęgowych, pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej oraz niemeńskiej. Dzięki dobremu stanowi zachowania źródeł możliwe było wykonanie wielu analiz specjalistycznych oraz integracja ich rezultatów w wieloaspektowej i wielodyscyplinarnej monografii.

Dodatkowe informacje

  • Dziedzina Archeologia
  • Typ publikacji Monografia seria: Studia i materiały do badań nad późnym neolitem WysoczyZny Kujawskiej
  • Termin wydania -
  • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»
Strona 9 z 9

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl