Artium Quaestiones

Ministry of Science and Higher Education (2016): 10 points
Punktacja MNiSW (2016): 10

„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej.

Charakterystyczną cechą „Artium Questiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny a zwłaszcza przekłady ważnych  teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Grisellda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.

Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno uznanych naukowców, jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej. Od XXVIII numeru czasopismo zawiera sekcję tematyczną, do której corocznie ogłaszany jest „call for papers”. Prawdopodobnie od 2018, oprócz wersji papierowej, „Artium Quaestiones” będzie ukazywać się w postaci elektronicznej na platformie wolnego dostępu PRESSto.

„Artium Quaestiones” jest indeksowane w European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI). Znajduje się na liście C czasopism naukowych publikowanej przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artium Quaestiones XXVIII

Piotr Korduba (red.)
 • Cena: 36.00 zł

Artium Quaestiones XXVII

Tadeusz Żuchowski, Jarosław Jarzewicz (red.)
 • Cena: 32.00 zł
  28.80 zł
  Taniej o : 10.00%

Artium Quaestiones XXVI

Tadeusz Żuchowski, Jarosław Jarzewicz (red.)

Artium Quaestiones XXIV

Tadeusz Żuchowski, Jarosław Jarzewicz (red.)
 • Cena: 45.00 zł
  40.50 zł
  Taniej o : 10.00%

Artium Quaestiones XXIII

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)
 • Cena: 44.00 zł
  39.60 zł
  Taniej o : 10.00%

Artium Quaestiones XXII

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)
 • Cena: 58.80 zł
  52.92 zł
  Taniej o : 10.00%

Artium Quaestiones XXI

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Artium Quaestiones XX

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»
Strona 1 z 3

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl