Dzienniki 1695-1700. Opracował, przygotował do druku i wstępem opatrzył A. Sajkowski

S. Niezabitowski

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Inne
 • Rok wydania: 1998
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-0775-5
 • Liczba stron: 375
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: -
 • Rodzaj oprawy:
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl