Ogólnopolska Konferencja naukowa "Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną"

Po raz kolejny z inicjatywy Centrum Badań im. Edyty Stein UAM w dniach 30.11 i 1.12 br. na Wydziale Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. E, sala B) odbędzie się konferencja poświęcona różnym zjawiskom kultury. Tegoroczna dotyczyć będzie fenomenu Rozmowy.

Pierwszego dnia konferencji będzie można nabyć tematyczne publikacje wydane nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w cenach promocyjnych.
Serdecznie zapraszamy!

 

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl