12 nagród i wyróżnień w 2016 roku dla publikacji Wydawnictwa Naukowego UAM

W tym roku książki Wydawnictwa Naukowego UAM otrzymały aż 12 nagród i wyróżnień. Corocznie Wydawnictwo zgłasza publikacje do konkursów przeznaczonych dla wydawców książek naukowych, które towarzyszą kolejnym targom książki lub targom książek naukowych. Wszystkim naszym Autorom serdecznie dziękujemy za tegoroczną współpracę.

A oto książki wyróżnione (w porządku chronologicznym):

1. Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, red. Janusz Czebreszuk, Mateusz Jaeger, Jutta Kneisel

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XXII Wrocławskie Targi Książki Naukowej

2. Modlitewnik Olbrachta Gasztołda. Facsimile. Edycję przygotowali dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Rafał Wójcik, prof. Wiesław Wydra

- NAGRODA w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XXII Wrocławskie Targi Książki Naukowej

3. Modlitewnik Olbrachta Gasztołda. Facsimile. Edycję przygotowali dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Rafał Wójcik, prof. Wiesław Wydra

- NAGRODA w Konkursie FENIKS 2016 w kategorii „Edytorstwo”, XXII Targi Wydawców Katolickich

4. Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1896–1944) oraz
Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1945–2014), red. Małgorzata Hendrykowska

- NAGRODA Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Konkursie ACADEMIA 2016, X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016

5. Ewa B. Skrodzka, Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec

- TYTUŁ LAUREATA i PUCHAR FSNT-NOT w Konkursie TECHNICUS 2016 w kategorii Książka Techniczna, VII Warszawskie Targi Książki 2016

6. Aneta Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

- NAGRODA I STOPNIA w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości organizowanego przez Krajowa Rada Spółdzielcza 2016

7. Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1896–1944) oraz
Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1945–2014), red. Małgorzata Hendrykowska

- NAGRODA w 9. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: książka o tematyce filmowej

8. Ignacy Krasicki, Komedie (edycja krytyczna), Józef Tomasz Pokrzywniak (oprac.)

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

9. Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. Katarzyna Kabacińska-Łuczak i Dorota Żołądź-Strzelczyk

- NAGRODA SPECJALNA za podjęcie niedostrzeganego tematu w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

10. Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów, red. Magda Potok

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

11. Maciej Szymanowicz, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

12. Dobrochna Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych

- NOMINACJA do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2015

Serdecznie gratulujemy!

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl