11 nagród i wyróżnień w 2016 roku dla publikacji Wydawnictwa Naukowego UAM

W tym roku książki Wydawnictwa Naukowego UAM otrzymały aż 11 nagród i wyróżnień. Corocznie Wydawnictwo zgłasza publikacje do konkursów przeznaczonych dla wydawców książek naukowych, które towarzyszą kolejnym targom książki lub targom książek naukowych. Wszystkim naszym Autorom serdecznie dziękujemy za tegoroczną współpracę.

A oto książki wyróżnione (w porządku chronologicznym):

1. Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, red. Janusz Czebreszuk, Mateusz Jaeger, Jutta Kneisel

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XXII Wrocławskie Targi Książki Naukowej

2. Modlitewnik Olbrachta Gasztołda. Facsimile. Edycję przygotowali dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Rafał Wójcik, prof. Wiesław Wydra

- NAGRODA w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XXII Wrocławskie Targi Książki Naukowej

3. Modlitewnik Olbrachta Gasztołda. Facsimile. Edycję przygotowali dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Rafał Wójcik, prof. Wiesław Wydra

- NAGRODA w Konkursie FENIKS 2016 w kategorii „Edytorstwo”, XXII Targi Wydawców Katolickich

4. Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1896–1944) oraz
Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1945–2014), red. Małgorzata Hendrykowska

- NAGRODA Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Konkursie ACADEMIA 2016, X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016

5. Ewa B. Skrodzka, Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec

- TYTUŁ LAUREATA i PUCHAR FSNT-NOT w Konkursie TECHNICUS 2016 w kategorii Książka Techniczna, VII Warszawskie Targi Książki 2016

6. Aneta Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

- NAGRODA I STOPNIA w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości organizowanego przez Krajowa Rada Spółdzielcza 2016

7. Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1896–1944) oraz
Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1945–2014), red. Małgorzata Hendrykowska

- NAGRODA w 9. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: książka o tematyce filmowej

8. Ignacy Krasicki, Komedie (edycja krytyczna), Józef Tomasz Pokrzywniak (oprac.)

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

9. Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. Katarzyna Kabacińska-Łuczak i Dorota Żołądź-Strzelczyk

- NAGRODA SPECJALNA za podjęcie niedostrzeganego tematu w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

10. Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów, red. Magda Potok

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

11. Maciej Szymanowicz, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955

- WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

Serdecznie gratulujemy!

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl