Wydarzenia

9 października (wtorek), godz. 18.00   Biblioteka Raczyńskich pl. Wolności 19, sala 1


9 października 2018 r., godz. 11.15 Wydział Nauk Społecznych sala 215 (im. prof. Kazimierza Ajdukiewicza) ul. Szamarzewskiego 89c


17-18.09.2018 Wydział Studiów Edukacyjnych (ul. A. Szamarzewskiego 89, Poznań)


13 czerwca 2018, godz. 16.00. Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu


6.06.2018 r. od godz. 10.00. Hol biblioteki Coll. Maius (ul. Fredry 10). Serdecznie zapraszamy!


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl