Wyniki Konkursów 18. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ"  O NAGRODY
- MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA      WYŻSZEGO
- JM REKTORA UAM W POZNANIU

Jury postanowiło przyznać:

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Za publikację "Studia z dziejów miast w średniowieczu" autorstwa Henryka Samsonowicza (WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM)

Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Za publikację "Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830" pod redakcją Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia (WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO)

Wyróżnienia

 1. Za publikację "Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych" autorstwa Łukasza Kwiatkowskiego (WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE)

 2. Za publikację "W poszukiwaniu wczesnych ssaków . Ssaki ery dinozaurów" autorstwa Zofii Kielan-Jaworowskiej (WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO)

 3. Za publikację "Analiza DNA. Praktyka" pod redakcją Ryszarda Słomskiego (WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU)

 4. Za publikację "Podziemia antycznego Rzymu" autorstwa Elżbiety Jastrzębowskiej (WYDAWNICTWO POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK)

 5. Za publikację "Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych" pod redakcją Piotra Pawlaka (MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU)

Nagrodę dziennikarzy

Za publikację "Prawo ochrony zabytków" pod redakcją Kamila Zeidlera (WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER SA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO)

Nagrodę specjalną - darmowe stoisko na 19. Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej

Za publikację "Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej" autorstwa Barbary Stankiewicz (WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ)

 

KONKURS NA NAJLEPSZY PODRĘCZNIK AKADEMICKI

o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki

Jury postanowiło przyznać

NAGRODĘ GŁÓWNĄ

Za publikację "Protetyka słuchu" pod redakcją naukową Edwarda Hojana (Wydawnictwo Naukowe UAM)

WYRÓŻNIENIE

 1. Za publikację "Kompendium Pulmonologiczne" pod redakcją Haliny Batury-Gabryel (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego)

 2. Za publikację "Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich" autorstwa Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)

 3. Za publikację "Czerniak błony naczyniowej. Diagnostyka różnicowa nowotworów wewnątrzgałkowych. Atlas" autorstwa Bożeny Romanowskiej-Dixon i Barbary Jakubowskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 4. Za publikację "Gotycka architektura murowana w Polsce" autorstwa Andrzeja Grzybkowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ POPULARNONAUKOWĄ

o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania

Jury postanowiło przyznać

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania

Za publikację "Skarby Sztuki. Muzeum Narodowe w Poznaniu" t. IV, redakcja Maria Gołąb, Ewa Hornowska i Adam Soćko; Wydawnictwo ARKADY; red. serii: Anna Gogut

Wyróżnienia

 1. Za publikację "Z [politycznym fasonem]. Moda młodzieżowa w PRL i NRD" autorstwa Anny Pelki; Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria

 2. Za publikację "Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki" pod redakcją Pawła Ignaczaka i Marty Smolińskiej; Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu

Wyróżnienie za szatę edytorską

Za publikację "Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów" autorstwa Kazimierza Rzążewskiego, Wojciecha Słomczyńskiego i Karola Życzkowskiego; ilustracje Marka Wójcikiewicza; Wydawnictwo Sejmowe

Nagroda dziennikarzy

Za publikację "Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej" autorstwa Marka Pernala; Wydawnictwo Sejmowe

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl