Promocja: "Pętla"

6.11, godz. 17.00, Salon Mickiewicza pod Kopułą, IV piętro.

Piotr Bojarski,
Pętla
(Wydawnictwo Miejskie Posnania)

Czwarty tom z serii powieści kryminalnych Piotra Bojarskiego o komisarzu Zbigniewie Kaczmarku, których akcja rozgrywa się w przedwojennym Poznaniu. Spotkanie poprowadzi Karol Szaładziński – redaktor naczelny informatora samorządo-wego metropolii Poznań.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl