Konferencja naukowa nt. Czego uczy nas obecny kryzys?

29 listopada 2012
godz. 9.30-15.00

Poznań, Plac Wolności 18 (wejście przez podwórze banku PKO SA)

Nasze książki w cenach promocyjnych – zapraszamy!

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Poznaniu,
Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska,
Katedra Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
Zakład Etyki Gospodarczej na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Podobne filmy

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl