Wydarzenia 2011

W dniu 21 października Wydawnictwo Naukowe UAM wzięło udział w Wielkopolskim Forum Współpracy Rozwojowej, której organizatorem był m.in. Wydział Prawa i Administracji UAM, przedstawiając tematyczne publikacje z zakresu prawa oraz projektów polskich i europejskich.


W dniu 19 października 2011 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na styku kultur: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje” zorganizowana z okazji 45 rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Poznaniem i Brnem, na której prezentowaliśmy publikacje z obszaru slawistyki.


20-22.09.2011 w Coll. Geographicum


W dniach 6-9 września 2011 roku odbyła się w Olsztynie XVII konferencja SWSW


19-21 X 2011 Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA Warszawa


13 X 2011, godz. 16.00, Sala Śniadeckich (II p.), Coll. Maius, ul. Fredry 10


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl