Uniwersytet Poznański 1919-2019

Uniwersytet Poznański 1919-2019

Redaktor serii Zbigniew Pilarczyk;
Komitet Naukowy: Tadeusz Wallas (UAM), Michał Musielak (UMP), Monika Kozłowska (UPP), Tomasz Jurek (AWF)

Szczegóły produktu

  • Cena: 55.00 zł

Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019

Stanisław Jankowiak, Tomasz Schramm (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 76.00 zł

Nestorzy nauki Uniwersytetowi

Kazimierz Przyszczypkowski, Izabela Cytlak (red.)

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Tom I, 19 VI 1919–17 VII 1925

Anna Domalanus, Irena Mamczak-Gadkowska, Monika Sak, Aleksandra Wysokińska (opracowanie)

Szczegóły produktu

  • Cena: 85.00 zł

Uniwersytet w czasie wojny 1939–1945

Maciej Franz, Tadeusz Janicki, Anita Magowska

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl