Studia Ukrainica Posnaniensia

Studia Ukrainica Posnaniensia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

„Studia Ukrainica Posnaniensia” to recenzowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od roku 2013, w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

Studia Ukrainica Posnaniensia VII/2

Anna Hоrniatko-Szumiłowicz (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 20.00 zł
    18.00 zł
    Taniej o : 10.00%

Studia Ukrainica Posnaniensia VII/1

Anna Hоrniatko-Szumiłowicz (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 20.00 zł
    18.00 zł
    Taniej o : 10.00%

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl