JoomFish Frontend View

The JoomFish extensions works interactively as a system plugin and therefore no special front-end view is needed.
Please visit http://www.joomfish.net/en/documentation/tutorials/37-frontend-translation for information how you can translate articles in the Joomla front-end.

The JoomFish projects provides a special add-on which allows you to translate menus, modules and anything else in a special frontend management. For more information please visit: http://www.joomfish.net/en/the-club/club-extension-demos/117-joomfish-plus

Informacja

Z uwagi na konieczność rozliczenia finansowego 2018 roku w przyspieszonym trybie nałożonym przez przepisy wprowadzające ustawę („Prawo o szkolnictwie wyższym”) oraz jednoczesne wdrażanie nowej wersji systemu AX od 14.12.2018 do 15.01.2019 magazyn Wydawnictwa będzie zamknięty.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl