Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej

Halina Zgółkowa

Szczegóły produktu

 • Cena: 66.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Słownik
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-1896-8
 • Liczba stron: 856
 • Liczba arkuszy wyd.: 81,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Słownik zawiera 6.175 haseł. Ważną część stanowi Zarys gramatyki polskiej - podstawowe informacje na temat fonetyki i wymowy polskiej, fleksji imiennej (deklinacji rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i czasownikowej, podstaw słowotwórstwa i składni. Słownik jest ściśle skorelowany z uczeniem się i nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 i umożliwia opanowanie wszystkich tych wymagań leksykalnych, które przewidziane są w standardach wymagań egzaminacyjnych ALTE. Może on służyć także w polskich szkołach, w których naucza się polszczyzny jako języka ojczystego, zwłaszcza na początkowych etapach nauczania (w szkole podstawowej).

Spis treści

Zaproszenie do słownika
1. Kogo zapraszamy do korzystania ze słownika
2. Co zawiera Podstawowy słownik języka polskiego
3. Jak i po co korzystać z Podstawowego słownika języka polskiego
4. Budowa artykułu hasłowego

Rozwiązanie skrótów i objaśnienie symboli stosowanych w Podstawowym słowniku języka polskiego

Zarys gramatyki polskiej
l. Fonetyka i wymowa
II. Odmiana rzeczowników
III. Odmiana przymiotników
IV. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
V. Tworzenie i odmiana liczebników
VI. Odmiana zaimków
VII. Odmiana czasowników
VIII. Tworzenie nowych wyrazów
IX. Budowa zdań

Znaki graficzne alfabetu polskiego

Słownik

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl