Słowniki

Słownik minimum polsko-szwedzki z indeksem szwedzko-polskim

Witold Maciejewski, Katarzyna Skalska, Halina Zgółkowa
  • Cena: 41.48 zł
    37.33 zł
    Taniej o : 10.00%

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl