Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru

Piotr Jabkowski

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Representativeness of a Representative Study: Analysis of Selected Methodological and Practical Problems within the Total Survey Error Paradigm
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Socjologia nr 77
 • ISSN: 0554-8225
 • ISBN: 978-83-232-2887-5
 • Liczba stron: 340
 • Liczba arkuszy wyd.: 24,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)


W pracy podjęto problem reprezentatywności badań sondażowych. Publikację podzielono na pięć zasadniczych części. Na początku dokonano prezentacji paradygmatu całkowitego błędu pomiaru, a także identyfikacji najważniejszych źródeł błędów oddziałujących na jakość badania oraz reprezentatywność próby, by następnie podjąć szczegółowe zagadnienia związane z operatami doboru prób badawczych, schematami losowania oraz fenomenem niepełnej realizacji próby badawczej. Skoncentrowano się przede wszystkim na metodologicznych konsekwencjach pewnych działań badawczych oraz postbadawczych, podejmowanych na etapie losowania próby, jej terenowej realizacji oraz statystycznej analizy danych uzyskanych z pomiaru prób reprezentatywnych. Całość zamykają rekomendacje zawierające wytyczne w zakresie oceny poziomu reprezentatywności próby sondażowej.

Abstract (en)


This monograph deals with the issue of the (non-] representativeness of research surveys and is situated within the context of methodological reflection on the quality of quantitative social research that mainly aims to identify errors related to the representativeness of a sample. The entire discussion is based on the theory of total survey error, which is widely recognized as the paradigm of quantitative research methodology. The author begins by describing the basic assumptions of this paradigm and analyzes errors that occur at different stages of the research process. The main part of this monograph focuses on four topics: (1] survey sampling frames, (2] sampling schemes, (3] errors resulting from an incomplete response rate, and (4] data weighing procedures. The main aim of this monograph was to analyze the methodological consequences of certain practical actions.


Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl