Socjologia i kryptosocjologia Josepha Schumeptera

Przemysław Wechta

Szczegóły produktu

 • Cena: 35.18 zł
  31.66 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Sociology and crypto-sociology of Joseph Schumpeter
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2003
 • Wydanie: I
 • Seria: Socjologia nr 37
 • ISSN: 0554-8225
 • ISBN: 83-232-1304-6
 • Liczba stron: 244
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,50
 • Format [cm]: 14,0 x 17,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Książka poświęcona jest socjologii Josepha Schumpetera. Podjęta w niej została analiza klasycznych zagadnień epistemologicznych i ontologicznych. Zaliczyć do nich można problem socjologii jako nauki, badanie gospodarki jako części życia społecznego, analizę państwa, studia nad zróżnicowaniem społecznym. Socjologia Schumpetera jest konfrontowana z myślą socjologów klasycznych. Może ona również dostarczyć wartościowych narzędzi dla współczesnej analizy życia społecznego.

Abstract (en)

This book is dedicated to the study of Joseph Schumpeter's sociology. In the book the author analysed classical epistemological and ontological problems. Here we can include the problem of sociology as a science, the study of economy as part of social life, analysis of state, studies on social differentiation. Schumpeter's sociology is confronted with the thought of classical sociologists. It can also provide valuable tools for the modern analysis of social life.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl