Integracja europejska w polskiej perspektywie

Renata Suchocka

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): European integration from a Polish perspective
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 1999
 • Wydanie: II popr. i uzup.
 • Seria: Socjologia nr 24
 • ISSN: 0554-8225
 • ISBN: 83-232-1015-2
 • Liczba stron: 224
 • Liczba arkuszy wyd.: 17,25
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Praca koncentruje się na prawidłowościach powstawania i przeobrażania się świadomości proeuropejskiej w Polsce, jej zmianach i implikacjach dla integracji europejskiej. Autorka opiera się na wynikach badań, które objęły młodzież szkół średnich i studentów oraz pracowników naukowych. Wskazuje czynniki skłaniające społeczeństwo do poszukiwania szerszej niż narodowa tożsamości. W części podsumowującej zawarte są refleksje związane z perspektywami integracji europejskiej, dotyczące wspołczesnych możliwości kształtowania świadomości etnicznych i narodowych, stanowiących wyzwanie dla integracji europejskiej, oraz nadziei związanych z nowym pojmowaniem obywatelstwa w Europie i powstawaniem obywatelstwa europejskiego. Książka może również zainteresować polityków zajmujących się sprawami Unii.

Abstract (en)

The present work focuses on the principles governing the emergence and transformation of pro-European consciousness in Poland, its changes and implications for European integration. It offers an attempt to identify the factors conducive to the quest for supranational identity and to outline the prospects of European integration in the light of theory and empirical research, questions of ethnic and national identities which present a challenge to European integration; and hopes raised by the changing concept of citizenship in Europe and the emergence of European citizenship.

W górę