„Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych

Elżbieta Smolarkiewicz

Szczegóły produktu

 • Cena: 31.50 zł
  28.35 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): "Broken" identity. Reproduction and shaping identity in the postmigration community
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2010
 • Wydanie: I
 • Seria: Socjologia nr 66
 • ISSN: 0554-8225
 • ISBN: 978-83-232-2159-3
 • Liczba stron: 220
 • Liczba arkuszy wyd.: 17,50
 • Format [cm]: 17, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej na

Abstract (en)

Identity is one of these dimensions that is subject of interest of many humanistic disciplines. Author analyses the process of shaping the group identity in the chosen local community in the ziemia lubuska. For the basic factor determining the changeability of identity and emphasising its shaping direction it is meant the afterwar processes of populating this area and its social-cultural consequences. The research results present the occuring identity changes in the intergenerational interpretation (between the oldest and the youngest generation). They refer to the relation social memory - identity, including the memory content that embrace the content that is part of the identity, relationship towards it and its significance for identity, the issues connected with the feeling of the belonging and territorial identification - particularly category of homeland , its placement

Spis treści

Wstęp

1. Specyfika kształtowania społeczności lokalnych na ziemi lubuskiej - podstawowe wymiary
1.1. lokalność i społeczność lokalna - rozważania terminologiczne
1.2. Przemiany ludnościowe na ziemi lubuskiej po zakończeniu II wojny światowej
1.2.1. ludność rodzima polskiego pochodzenia
1.2.2. Wysiedlenia ludności niemieckiej
1.2.3. Przesiedlenia ludności na ziemi lubuskiej
1.2.4. Reemigranci
1.3 Społeczne konsekwencje przesiedleń i wysiedleń ludności - czynniki warunkujące postmigracyjność społeczności lokalnych ziemi lubuskiej

2. Tożsamość zbiorowa jako kategoria pojęciowa i jej korelaty
2.1. Tożsamość - ujęcie interdyscyplinarne
2.2. Tożsamość zbiorowa
2.3. Przeszłość, pamięć społeczna a tożsamość zbiorowa
2.4. Rola terytorium i przestrzeni w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnych
2.5. Opozycja "my - oni" jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową
2.6. Pokolenie jako kategoria różnicująca tożsamość zbiorową
3. Kwestie metodologiczne i charakterystyka terenu badań
3.1. Metody i techniki badań
3.2. Dobór osób do badań i charakterystyka badanych
3.3 Charakterystyka terenu badań

4. Tożsamość jako odmienność i podobieństwo - percepcja "innych" i wizerunek własny w doświadczeniu grupowym
4.1. Doświadczenie wojny jako determinanta wyobrażeń grupowych najstarszego pokolenia
4.1.1. Rosjanie
4.1.2. Żydzi
4.1.3. Ukraińcy
4.2. Niemcy - wrogowie, sąsiedzi czy przyjaciele? Zmiana czy kontynuacja stereotypu
4.2.1. Spuścizna przeszłości - stereotypowe wyobrażenie Niemców w wypowiedziach najstarszego pokolenia
4.2.2. Niemcy w oczach najmłodszego pokolenia - stopniowa zmiana sposobu postrzegania
4.3. Zróżnicowanie regionalne jako podstawa wzajemnego postrzegania wewnątrzgrupowego
4.4. 58 lat po rozpoczęciu osadnictwa - czy istnieje autostereotyp grupowy

5. Poczucie przynależności terytorialnej i samoidentyfikacja
5.1. Ojczyzna prywatna najstarszego pokolenia - "utracona ojczyzna" czy obecne miejsce zamieszkania?
5.2. "Prawo trzeciej generacji" czy zerwane związki? Ojczyzna prywatna najmłodszego pokolenia
5.3. Miasto w świadomości - element poczucia przynależności lokalnej

Zakończenie

Bibliografia

"Broken" identity. Reproduktion and shaping identity in the postmigration community (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl