Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii

Jerzy Kaczmarek

Szczegóły produktu

 • Cena: 33.60 zł
  30.24 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Joseph Beuys. From Art to Social Utopia
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2001
 • Wydanie: I
 • Seria: Socjologia nr 28
 • ISSN: 0554-8225
 • ISBN: 83-232-1135-3
 • Liczba stron: 152
 • Liczba arkuszy wyd.: 13,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Książka ukazuje artystyczne i społeczne koncepcje dwudziestowiecznego plastyka niemieckiego Josepha Beuysa. Przedstawia je w ścisłym powiązaniu ze strukturą społeczną, wydarzeniami politycznymi i teoriami artystycznymi powojennych Niemiec i Europy. Łączy w sobie wątki socjologiczne (problem utopii społecznych, kryzysu zachodnich demokracji, rozwoju ruchów oddolnych) i historyczno-artystyczne (twórczość Beuysa, jego teorie artystyczne oraz kwestia utopii społecznych w sztukach plastycznych). Jest pierwszą polską monografią prezentującą idee artystyczno-społeczne Beuysa i próby ich praktycznego urzeczywistnienia przez tegoż twórcę.

Abstract (en)

This book presents artistic and social conceptions of Joseph Beuys, a 20th century German artist. They are shown in close relation to the social structure, political events and artistic theories of the post-World War II Germany and Europe. The book combines sociological motifs (the problem of social Utopias, crisis of Western democracies, development of grassroot movements) and historical artistic ones (Beuys' artistic creation, his artistic theories and the question of social Utopias in plastic arts). This book is the first Polish monograph presenting Joseph Beuys' artistic and social ideas and attempts at their practical realisation by this artist.

W górę