Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia

Lidia Cierpiałkowska, Jerzy Gościniak (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2010
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2156-2
 • Liczba stron: 180
 • Liczba arkuszy wyd.: 13,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Prezentowany zbiór zawiera rozważania na temat różnych ujęć techniki psychoanalitycznej - rozpatrywanych w kontekście dorobku psychoanalizy, z równoczesnym bezpośrednim odniesieniem do dzisiejszej praktyki terapeutycznej. Prezentowany zbiór adresowany jest zarówno do praktyków terapeutów szukających odniesień dla swych obserwacji i doświadczeń klinicznych, jak i do adeptów dziedziny - studentów i i młodych teoretyków badań psychoanalitycznych.

Spis treści

Wprowadzenie

JERZY GOŚCINIAK
Dwa modele psychopatologii i dwie strategie analityczne

MICHAŁ MOCEK
Psychoanaliza w dobie postmodernizmu

JAROSŁAW GROTH
Od hipnozy do psychoanalizy. Historia przypadku panny Lucy R.

TOMASZ CZUB
Koncepcja wstydu a freudowska idea oporu

WOJCIECH HAŃBOWSKI
Pomiędzy nieprzyjemnym a jeszcze bardziej nieprzyjemnym - początki procesów myślowych

ANNA GĄSIOROWSKA-KRAWCZYK
"Dzikie myśli szukające kogoś, kto mógłby je pomyśleć" - wkład myślenia bionowskiego do rozumienia relacji analitycznej

ARKADIUSZ ROBAK
Psychoanalityczna teoria cielesnego self (body self)

LIDIA CIERPIAŁKOWSKA
Jak działa zewnętrzny i wewnętrzny dobry obiekt w relacyjnej terapii psychoanalitycznej?Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl