Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu

Lidia Cierpiałkowska, Jerzy Gościniak (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: II
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232188-2-1
 • Liczba stron: 268
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Podręcznik składa się z dwóch obszernych części. Część I - to prezentacja współczesnej psychoanalizy z uwzględnieniem koncepcji zjawisk klinicznych i terapii. Wyróżniono tu cztery psychologie i ich reprezentantów. Z. Freud reprezentuje psychoanalizę popędów, A. Freud i H. Hartman psychologię ego, M. Klein, W.R.D. Fairbairn, O. Kernberg i M. Mahler psychologię relacji z obiektem, a H. Kohut, R.A. Spitz i D.W. Winnicott psychologię self. Część II - eksponuje dwa modele - konfliktu i deficytu, ukazując ich zastosowanie w wyjaśnianiu zjawisk psychopatologicznych. Tu autorzy jeszcze raz wracają do koncepcji Heinza Kohuta. Przedstawiają problemy osobowości borderline. Wreszcie pod uwagę biorą przywiązanie i traumę w kontekście psychopatologii. Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków psychologiczno- pedagogicznych oraz dla specjalistów z tych dziedzin oraz terapeutów.

Spis treści

Prawie sto lat później (Jerzy Gościniak, Lidia Cierpiałkowska)


CZĘŚCI. KONCEPCJE PSYCHOANALITYCZNE


Lidia Cierpiałkowska, Jerzy Gościniak
Współczesna psychoanaliza - cztery koncepcje zjawisk klinicznych i terapii

Danuta Mazgaj, Dorota Stolarska
Koncepcja rozwoju i psychopatologii Melanii Klein

Jarosław Groth
Natura psychozy według Wilfreda R. Biona

Tomasz Pasikowski
Rozwój struktury endopsychicznej w teorii relacji z obiektem Williama R. Fairbairna

Jerzy Gościniak
Podstawowe pojęcia psychologii self Heinza Kohuta

Joanna Świtała
Teorie relacji z obiektem Otto F. Kernberga i Williama R.D. Fairbairna - analiza porównawcza wybranych zagadnień teoretycznych


CZĘŚĆ II. MODELE KONFLIKTU I DEFICYTU


Jerzy Gościniak, Tomasz Raginia
Zastosowanie modeli konfliktu i deficytu w wyjaśnianiu zjawisk psychopatologicznych

Lidia Cierpiałkowska
Rozwojowe koncepcje psychopatologii z perspektywy modeli konfliktu i deficytu

Jerzy Gościniak
Geneza zaburzeń narcystycznych w koncepcji Heinza Kohuta jako przykład wystąpienia specyficznych deficytów w rozwoju self

Dominika Górska
Zaburzenie osobowości borderline w modelach konfliktu i deficytu

Karolina Rajewska-Rynkowska
Przywiązanie i trauma a psychopatologia

Lidia Cierpiałkowska
Terapia skoncentrowana na przeniesieniu

LeksykonWydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl