Oblicza współczesnych uzależnień

Lidia Cierpiałkowska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 47.04 zł
  42.34 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232188-3-8
 • Liczba stron: 268
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Podręcznik w części I. Oblicza współczesnych uzależnień i ich przyczyny zawiera opracowania: Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień; Uzależnienia a temperament; Uzależnienie od seksu; Charakterystyka rodzin alkoholików; Zagubieni w sieci; Płeć a uzależnienie od alkoholu; Uwiedzeni przez jedzenie; Intymność w związkach dorosłych dzieci alkoholików. W części II. Problemy leczenia uzależnień opracowano tematy: Substytucyjna kuracja metadonowa; Zasoby osobiste a występowanie nawrotów; Grupa samopomocy anonimowych narkomanów. Część III. poświęcono Profilaktyce uzależnień.

Spis treści

Środowisko akademickie i miasto
(Lidia Cierpiałkowska)

CZĘŚĆ I. OBLICZA WSPÓŁCZESNYCH UZALEŻNIEŃ I ICH PRZYCZYNY


Lidia Cierpiałkowska
Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu)

Elżbieta Hornowska
Uzależnienia a temperament. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień

Lechosław Gapik, Katarzyna Waszyńska
Uzależnienie od seksu

Joanna Świtała
Charakterystyka rodzin alkoholików II typu według Cloningera. Rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu

Katarzyna Kaliszewska
Zagubieni w sieci - czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu

Marcin Ziółkowski, Beata Augustyńska, Jacek Budzyński
Płeć a uzależnienie od alkoholu

Dorota Mroczkowska
Uwiedzeni przez jedzenie. Kontekst społeczno-kulturowy wybranych zaburzeń odżywiania

Aleksandra Kałęcka, Agnieszka Izdebska, Joanna Wolny, Beata Scholz, Anna Filipiak-Siewodnik, Katarzyna Małolepsza, Beata Łabuńko, Błażej Kroił
Intymność w związkach dorosłych dzieci alkoholików

CZĘŚĆ II. PROBLEMY LECZENIA UZALEŻNIEŃ


Andrzej Kobus
Substytucyjna kuracja metadonowa

Jan Chodkiewicz
Zasoby osobiste a występowanie nawrotów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Mateusz Hędzelek
Grupy samopomocy anonimowych narkomanów

CZĘŚĆ III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ


Iwona Grzegorzewska
Czynniki ryzyka i ochrony w przebiegu rozwoju dzieci alkoholików

Błażej Smykowski
Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

Michał Ziarko
O diagnozie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Na przykładzie profilaktyki używania substancji psychokatywnych

Joanna Zinczuk
Agresja dzieci i młodzieży - rozwojowe i środowiskowe czynniki ryzyka

Noty o autorach

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl