Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych

Katarzyna Segiet (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 28.00 zł
  25.20 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Youth in this age of socio-cultural transformation
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika No. 232
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2996-4
 • Liczba stron: 176
 • Liczba arkuszy wyd.: 17,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Praca zbiorowa zawiera artykuły będące odzwierciedleniem narracji o teraźniejszości i przyszłości młodego pokolenia. Opracowania ilustrują warunki życia i problemy egzystencjalno-pedagogiczne, z jakimi boryka się współczesna młodzież. Przedstawiają rolę, jaką winna odegrać pedagogika społeczna, w tym racjonalna praktyka wychowania, opieka i praca socjalna. Pedagogiczna działalność, wsparcie i profilaktyka są nadal niezbędne dla minimalizowania społecznych nierówności, tworzenia sprzyjających warunków i szans rozwojowych – zwłaszcza dla młodzieży.

Abstract (en)

Collective work Youth in this age of socio-cultural transformation edited by K. Segiet is a proposal for a publication, in which the collected articles are a reflection of the discussion about the present and the future of the younger generation. Studies are illustrating the living conditions and problems existential-pedagogical faced by modern youth. Argue, what a role should be played by social pedagogy in the rational practice of upbringing, care and social work. Pedagogical activities, support and prevention, are still essential for minimizing social inequalities, the creation of favourable conditions and development opportunities, especially for young people.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Słowo wstępne

Słowo wstępne w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl