Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej

Magdalena Piorunek (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 37.00 zł
  33.30 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Dimensions of Counseling and Social Support: An Interdisciplinary Perspective]
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 219
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2856-1
 • Liczba stron: 366
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)


Monografia przedstawia zagadnienia związane z pomocą, wsparciem społecznym i poradnictwem. Zawiera interdyscyplinarne teksty ukazujące dymensje pomocy – teoretyczny, metodologiczny i praktyczny aspekt zjawiska i jest próbą ukazania wielowymiarowości zjawisk pomocowych  zarówno w sposobie ich opisu, jak i w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów ich świadczenia. Przemiany kulturowo-gospodarcze na poziomie makrospołecznym i zmiany codziennego funkcjonowania jednostek w kulturze indywidualizmu przyczyniają się do powstawania problemów, trudności, kryzysów biograficznych, z którymi zmaganie się wymaga często zewnętrznej pomocy, wsparcia czy poradnictwa. Zmieniają się także strategie, metody, formy i środki ich świadczenia i organizowania. Autorzy artykułów skoncentrowali się na analizie wybranych nowych koncepcji i strategii pomocowych (np. coaching, poradnictwo online, poradnictwo wolontariackie) i omówieniu zróżnicowanych (tradycyjnych, wirtualnych) form wspierania rodzin w wybranych sytuacjach trudnych i kryzysowych (np. zaburzeń rozwojowych, przewlekłych chorób członków rodzin, przemocy domowej). Dokonali także deskrypcji zróżnicowanych strategii i form wsparcia społecznego i poradnictwa adresowanych do jednostek w biegu życia (etap adolescencji, dorosłość, starość), ukazując środowiskowy kontekst świadczenia i odbierania pomocy. Publikacja adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków zajmujących się pomocą, wsparciem społecznym i poradnictwem oraz do studentów studiów kierunków humanistycznych i społecznych.

Abstract (en)This monograph focuses on topics related to assistance, social support and counseling. The cultural and economic changes that are occurring at the macro-social level as well as changes in the daily functioning of the individual in an individualistic culture contribute to problems, difficulties and life crises, which can often only be confronted by using outside help, support or counseling. The strategies for as well as methods, forms and means of providing such services are also changing. This monograph is a collection of interdisciplinary texts that present different dimensions of help, i.e. its theoretical, methodological and practical aspects. It constitutes an attempt to show the multidimensional character of these kinds of services, both by providing the appropriate description and presenting the varied areas in which they are rendered. The focus is on analyzing selected new assistance concepts and strategies (e.g. coaching, online counseling and volunteer counseling). Also, different (traditional and virtual) forms of supporting families in certain difficult situations and crisis situations are presented (e.g. developmental disorders, chronic diseases among family members and domestic violence). Additionally, various strategies for and forms of providing social support and counseling services that are aimed at individuals in the course of their lives are described (adolescence, adulthood and old age), which makes it possible to show the community-based context of giving and receiving help.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl