Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Mirosław J. Szymański (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 28.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Education and Inequality: Trajectories of Success and Marginalization
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 221
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2870-7
 • Liczba stron: 324
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Abstrakt (pl)


Problem relacji między edukacją (wykształceniem) a nierównościami społecznymi stanowi integralny przedmiot badań w ramach socjologii edukacji. W tradycji badań w tym zakresie zderzają się różnorodne paradygmaty i podejścia – od funkcjonalistów strukturalnych, poprzez teorię reprodukcji społeczno-kulturowej do interakcjonizmu czy poststrukturalizmu. Prezentowana książka stanowi próbę interdyscyplinarnej analizy różnorodnych, wybranych kontekstów zagadnienia i przedstawia obraz trajektorii dostępu do sukcesu społecznego poprzez edukację oraz trajektorii społecznej marginalizacji. Artykuły mieszczące się w książce mają bądź charakter stricte teoretyczny, a wówczas ich istotą jest rekonstrukcja koncepcji i sposobów myślenia odnoszących się do relacji między edukacją a problemem (nie)równości, bądź też odnoszą się do polityki oświatowej względnie też mają charakter empiryczny.

Abstract (en)


The relationship between education and social inequality is an integral part of research in the sociology of education. An integral subject of research in the sociology of education is the problem of the relationship between education and social inequality.
The traditional theoretical approaches to this research field range from structural functionalism, theories of economic and socio-cultural reproduction to post-structuralism and interactionism. The book titled Education and Social Inequality: Trajectories o f Success and Marginalization contains texts about the role of education in the processes of
selection and stratification in modem societies. Particular emphasis is placed on the phenomena of reproduction and social mobility. As a whole, this book constitutes a theoretical and empirical interdisciplinary study. It gives readers a glimpse of a large-scale trend in the relationship between education and the social structure and explains
the specificity of certain case studies.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl