Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka

Barbara Jankowiak (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Sodotherapy as a form of psychological and pedagogical assistance. Theory and practice
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: IV dodruk
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 195
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2585-0
 • Liczba stron: 364
 • Liczba arkuszy wyd.: 25,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)


Opracowanie zawiera artykuły wpisujące się w interdyscyplinarny dyskurs na temat współczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oś narracji stanowi zjawisko socjoterapii: definicje pojęcia, funkcje, znaczenie oraz stosowane metody i techniki. W zbiorze znalazły się rozważania teoretyczne, a analizy także o charakterze empirycznym, związane z praktyką pracy pomocowej. W części pierwszej przedstawiono rozmaite definicje socjoterapii, diagnozę, opis czynników pomocowych oraz kompetencji socjoterapeuty. W artykułach podjęta została problematyka zdrowia, optymizmu i kształtowania sił charakteru w socjoterapii oraz ukazano psychodynamiczne rozumienie tej formy pomocy. Wskazano także na znaczenie działań pomocowych w kontekście wyzwań współczesności. W części drugiej zaprezentowano możliwości zastosowania socjotarapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, osobami niedostosowanymi społecznie oraz scharakteryowano specyficzne metody możliwe do wykorzystania w socjoterapii, takie jak: arteterapia, animaloterapia, relaks i wizualizacja, muzykoterapia, coaching, gra autobiograficzna.

Abstract (en)


The papers in this book are part of a multidisciplinary discourse on the contemporary psychological and pedagogical assistance. They include both purely theoretical analyses and empirical considerations related to the practice of assistance work. The volume is centred around the phenomenon of sociotherapy: definitions of the concept, its functions, importance, methods and techniques. The book is divided into a theoretical and a practical part.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl